Petra Portengen (voorzitter NVvPO) nieuwe voorzitter SSFH

20-02-2019

Binnen SSFH vindt een bestuurswisseling plaats. Het dagelijks bestuur van SSFH wordt gevormd door een voorzitter en een vicevoorzitter uit een werkgeversorganisatie en een werknemersorganisatie. De huidige voorzitter Paulus Lips is vanaf 1 april geen bestuurder meer van de Landelijke Huisartsen Vereniging (werkgeversorganisatie) en neemt om deze reden afscheid als voorzitter van SSFH. Hij geeft het stokje door aan Petra Portengen van de NVvPO (werknemers- en beroepsorganisatie, tevens belangenbehartiger voor praktijkondersteuners).

Raymond Meenink-Bouwman is namens CNV Zorg en Welzijn (werknemersorganisatie) vicevoorzitter van SSFH. Hij geeft het stokje door aan Gerben Welling van InEen (werkgeversorganisatie) en blijft als algemeen bestuurder actief bij SSFH.

Het algemeen bestuur heeft tijdens de vergadering op 11 februari jl. voor deze bestuurswisseling besloten. Een bestuurswisseling kan jaarlijks plaatsvinden. Het huidige dagelijkse bestuur heeft twee jaar deze rol op zich genomen.

Wij danken Paulus en Raymond voor de enorme inzet en wensen Petra en Gerben veel succes als voorzitter en vicevoorzitter van SSFH!

Plaats een reactie