Praktijkenquête huisartsenzorg 2020

13-01-2021

Vanwege de grote druk op de huisartsenzorg monitort het Nivel de knelpunten van alle huisartsenpraktijken in Nederland intensiever dan ooit. Boven op de reguliere zorg brengt de coronacrisis nieuwe uitdagingen met zich mee. Naast de pandemie spelen andere zaken, zoals spanningen op de arbeidsmarkt, werkdruk, knelpunten rond personeelsplanning en de inzage in het elektronisch patiëntdossier door patiënten. Het Nivel doet dan ook een oproep aan huisartsenpraktijken om de online enquête in te vullen die per email is toegestuurd. Hiermee kan de actuele situatie van de Nederlandse huisartsenzorg in kaart worden gebracht.

Doe mee en vul de vragenlijst in
Sinds 2018 schrijft het Nivel jaarlijks alle bijna 5.000 huisartsenpraktijken in Nederland aan over een praktijkenquête. Deze zijn ook 17 december 2020 weer aangeschreven en een herinnering op 7 januari jl. Door de vragenlijst in te vullen kunnen de huisartsenpraktijken inzicht geven in de actuele situatie in de huisartsenpraktijk. De vragenlijst is opgesteld in afstemming met onder andere InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Stichting KOH, het Capaciteitsorgaan en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Inzicht bieden in de actuele situatie huisartsenzorg
De vragenlijst gaat inzicht geven in onder andere de personeelssamenstelling in de huisartsenpraktijk, de effecten van online inzage in het medisch dossier en de gevolgen van de coronapandemie voor de huisartsenpraktijk en eventuele andere actuele knelpunten. Met de uitkomsten kan gerichte ondersteuning geboden worden aan huisartsenpraktijken.

Over het onderzoek
Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de situatie in de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. Het Nivel doet dit om alle praktijken en regio’s te ondersteunen. De bevindingen worden verwerkt in een onderzoeksrapport dat op www.nivel.nl wordt gepubliceerd.

Meer weten of vragen over (deelname aan) het onderzoek?
Neem contact op met de onderzoekers via balanshazorg@nivel.nl.

Plaats een reactie