Principeakkoord overgangsregeling Cao Gezondheidscentra naar Cao Huisartsenzorg

06-05-2019

Er is een principeakkoord bereikt voor de groep werknemers die overgaan van de Cao Gezondheidscentra naar de Cao Huisartsenzorg. Het principeakkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de achterbannen van NVDA en FNV Zorg & Welzijn en Ineen. Door een samenwerking aan te gaan met de NVDA heeft de NVvPO jouw belangen in dit overleg behartigd. Leden van de NVvPO hebben daardoor geen direct stemrecht, maar uiteraard willen we graag jouw mening horen over dit akkoord. De NVvPO stuurt hiervoor een mail aan haar leden die werken bij een Gezondheidscentrum om hun mening te horen.

Het is de bedoeling dat na goedkeuring door alle achterbannen vanaf 1 juni 2019 voor deze groep werknemers de Cao Huisartsenzorg van toepassing is. Deze ingangsdatum vereist dat de voorbereidingen voor deze overgang op zeer korte termijn in gang gezet worden door de werkgevers.

Op 17 april is ook een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg die loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Dat principeakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Dit akkoord is voor werknemers van de gezondheidscentra die overgaan ook van belang.

In een communicatiebericht informeren de betrokken cao-partijen NVDA en FNV Zorg & Welzijn en Ineen de werkgevers en werknemers van de gezondheidscentra over het principeakkoord, maar ook over wat de beëindiging van de Cao Gezondheidscentra/AHG betekent voor werknemers die niet overgaan naar de Cao Huisartsenzorg en hoe hun arbeidsvoorwaardelijke positie nu en in de toekomst wordt geborgd. Dit communiqué is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en was voor NVDA en FNV een voorwaarde om in te stemmen met het principeakkoord. Ook om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat we ook voor de andere groepen werknemers naar een passende oplossing (blijven) zoeken.

Plaats een reactie