Reactie Minister De Jonge op brandbrief

18-12-2019

Minister De Jonge deelt onze mening dat de poh-ouderen een belangrijke rol speelt bij het leveren van goede kwalitatieve zorg dicht bij huis. Ook (h)erkent het Ministerie dat de druk op ouderenzorg binnen de huisartsenvoorziening toeneemt. Zo blijkt uit de reactie die wij ontvingen van het ministerie van VWS naar aanleiding van de brandbrief, die we samen met de afdeling praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van de V&VN, hebben gestuurd aan de Minister. Het Ministerie zal begin 2020 – samen met de LHV – de regio’s gaan bezoeken waar knelpunten zijn om gezamenlijk te kijken naar passende oplossingen, zoals de inzet van doktersassistenten, poh-ouderen en praktijkmanagers. Inmiddels is daar contact met de LHV over.

Voor wat betreft onze zorgen over het feit dat zorgverzekeraars aanvullende eisen stellen aan de functie poh-ouderen geeft het Ministerie aan dat zorgverzekeraars hierbij een zelfstandig inkoopbeleid voeren. De NVvPO heeft daarom afspraken gemaakt met VGZ en Menzis om te bespreken hoe we gezamenlijk oplossingen kunnen vinden voor de inzet van de poh-ouderen nu en in de toekomst.

Ook refereert het Ministerie in haar brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze organisatie brengt jaarlijks een monitor uit over contractafspraken in de huisartsenzorg. Hierin komt ook de inzet van ondersteunend personeel, waaronder de poh-ouderen, ter sprake. Vandaar dat wij ook tijdens de afspraak met de NZa, die onlangs plaatsvond samen met de V&VN pvk/poh, onze zorgen hebben gedeeld over de inzet van de poh-ouderen. Met onze ledencirkel poh-ouderen zullen we de uitkomsten van alle gesprekken inventariseren en onderzoeken welke stappen we moeten zetten om de inzet van de poh-ouderen met en zonder verpleegkundige achtergrond te behouden in de huisartsenzorg.

Plaats een reactie