Reactie van SBHZ op het consultatiedocument ‘Visie op de eerstelijnszorg’

23-01-2024

Een aantal zorgpartijen heeft samen met VWS een visie op de eerstelijnszorg opgesteld als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze visie verwoordt hoe een sterke eerstelijn er in 2030 uitziet en hoe dit te realiseren. Kort samengevat is de eerstelijnszorg in 2030 regionaal georganiseerd met een duidelijke focus op de wijk. Daarnaast wordt erkent dat niet alles meer kan en dat we de beschikbare menskracht optimaal moeten inzetten. Dit laatste betekent onder andere dat gekeken moet worden of de zorg niet ook door een andere professional geleverd kan worden.

Hoewel de NVvPO niet betrokken is bij het opstellen van de visie hebben we wel gemeend om samen met de 7 andere Samenwerkende Beroepsorganisaties in de Huisartsen Zorg (SBHZ) een reactie te sturen naar VWS. In de reactie adviseren wij VWS onder andere om te spreken van huisartsenzorg als verwezen wordt naar zorg die verleend wordt in de huisartsenpraktijk in plaats van de huisarts.

Plaats een reactie