Samen is het sleutelwoord

25-03-2022

Tijdens de Corona-periode hebben de gezamenlijke beroepsverenigingen regelmatig online-gesprekken gevoerd met de huisartsenpartijen (LHV, InEen en NHG) over het Covid-virus en alle nodige maatregelen die in de huisartsenzorg op dat moment van toepassing waren. Op vrijdag 11 maart jl. kwamen de beroepsverenigingen voor het eerst weer fysiek bij elkaar met als doel te onderzoeken of we gezamenlijke mogelijkheden zien om de verschillende uitdagingen in de huisartsenzorg aan te gaan. Ditmaal waren alle 8 (werknemers) beroepsverenigingen in de huisartsenzorg aanwezig.

De aanwezigheid van deze beroepsverenigingen geeft de urgentie weer en alle partijen hebben dan ook uitgesproken om de huidige en toekomstige ontwikkelingen waar mogelijk gezamenlijk het hoofd te bieden. Verschillende thema’s passeerden op 11 maart jl. de revue. De aanwezige partijen leggen deze thema’s voor aan hun achterban en komen tijdens de volgende bijeenkomst dit voorjaar terug met een prioritering voor 2022.

Met speciale dank aan de spreker Mark Slager die ons meenam in het huidige landschap van de zorg en ons inspireerde om gezamenlijke kansen te creëren.

Vol vertrouwen en enthousiasme is de tweede bijeenkomst weer gepland!

Aanwezigen: Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) , Landelijke Vereniging POH-GGZ (LVPOHGGZ), Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Verpleegkundigen & Verzorgenden- Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS), Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN), Verpleegkundigen & Verzorgenden-Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners (V&VN PVK POH) en Nederlandse Vereniging voor PraktijkManagement (NVvPM), Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)

Plaats een reactie