Samen tegen grensoverschrijdend gedrag

10-02-2022

De NVvPO vindt het belangrijk dat iedere zorgprofessional kan functioneren in een open en veilige sfeer. Iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, discriminatie, seksueel of anderszins is onacceptabel. Helaas weten we dat dit soort gedrag overal voorkomt. Als vereniging werken we er hard aan om dit gedrag uit te bannen, door het bespreekbaar te maken en door mogelijkheden te bieden om zorgen en klachten kenbaar te maken.

Het belangrijkste is dat we ons samen uitspreken tegen ongewenst gedrag omdat het leidt tot een ongezonde werksfeer en een onveilige werkomgeving. Daarom roepen wij iedereen op om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, hoe moeilijk dat misschien ook is. Vraag hulp als je het lastig vindt om iemand aan te spreken, kijk niet weg als je ziet dat iemand anders last heeft van ongewenst gedrag en help degene die melding maakt

Vertrouwenspersoon SSFH
Als zorgprofessional binnen de huisartsenzorg kun je dan altijd terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt je om te gaan met het ongewenste gedrag of incident. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Voor de huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroep die geen vertrouwenspersoon heeft, heeft Stichting Social Fonds Huisartsenzorg (SSFH) een vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld. Hier lees je meer.

Vertrouwenspersoon NVvPO
Mocht je geen gebruik willen maken van de vertrouwenspersoon bij het SSFH en heb je wel te maken met grensoverschrijdend gedrag, dan kan je ook contact opnemen met de NVvPO door een mail te sturen naar Petra Portengen (directeur/voorzitter NVvPO) petraportengen@nvvpo.nl.

Laten we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving!

Plaats een reactie