Samenwerking NVvPO en Vereniging Arts en Leefstijl

20-08-2019

Jij, als lid, bent natuurlijk het middelpunt van onze vereniging. Jij bent dan ook degene die aangeeft wat nodig is om je vak goed uit te kunnen voeren, de rol van eerstelijnsprofessional in de huisartsenzorg en bij gezondheidscentra optimaal in te kunnen zetten én jouw persoonlijke ontwikkeling voluit te kunnen ervaren. De NVvPO ondersteunt dit door met professionele samenwerkingspartners ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg een boeiende, veilige en lerende omgeving is en blijft. In dit kader is de NVvPO een samenwerking aangegaan met Vereniging Arts en Leefstijl.

Waarom Vereniging Arts en Leefstijl?
De toekomst van de gezondheidszorg gaat steeds meer over (preventief) gezond zijn en blijven. Deze ontwikkelingen ervaar jij nu al in jouw dagelijkse werkzaamheden en leer je tijdens verschillende nascholingstrajecten. Hoewel het nog wat onwennig kan voelen om patiënten met chronische klachten naar de groenteboer en sportschool te verwijzen in plaats van naar de apotheek, zien we daar waar we actief inzetten op een meer gezonde leefstijl een positief beeld bij onze patiënten.

Vereniging Arts en Leefstijl is een van de voorlopers in het agenderen van een gezonde leefstijl als medicijn en het vergroten van de bewustwording hierop. Bij artsen, bij patiënten en vooral bij jou als eerstelijnsprofessional. Jij als Praktijkondersteuner en/of Praktijkverpleegkundige kan de patiënt adviseren in het proces, samen het verschil maken en vooral ondersteunen in de stappen die nodig voor desbetreffende.

Wat kan je verwachten?
Wij bieden jou, als lid van de NVvPO, de komende weken interessante voordelen door deze samenwerking, We starten met een korting van € 10,- op deelname aan de Leefstijltour op 28 september as. Daarnaast:
* op 10 september van 20.30 tot 21.00 uur een livestream van dokter Tamara de Weijer (voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl) op onze Facebookpagina
* een actie om samen met je collega naar het Congres van Arts en Leefstijl te gaan op 3 april 2020
* en nog veel meer….

Hou je mail, onze website en social media in de gaten, zodat je niets mist!

Plaats een reactie