TvPO, het nieuwe tijdschrift voor alle praktijk-ondersteuners en praktijkverpleegkundigen

28-05-2020

TvPO, het nieuwe tijdschrift voor alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Onder het motto ‘Samen beter’ zijn in de eerste week van mei de handtekeningen gezet onder de contracten voor een gloednieuw tijdschrift: TvPO, Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Dit tijdschrift is een samensmelting van het tijdschrift TPO De Praktijk (gemaakt door NHG, V&VN PVK-POH en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum) en het vakblad De POH van de NVvPO.

Door deze samenwerking van alle beroepsverenigingen en de uitgeverij ontstaat nu één tijdschrift voor alle praktijkondersteuners en verpleegkundige met een oplage van bijna 6000 exemplaren. Leden van de NVvPO en V&VN PVK-POH ontvangen het tijdschrift bij hun lidmaatschap van de vereniging, daarnaast is er een grote groep abonnees. Bij het tijdschrift hoort ook een website, die toegankelijk is voor lezers, en een tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Het eerste nummer van TvPO verschijnt eind juni. In het tijdschrift onafhankelijke vakinhoudelijke informatie, achtergrondartikelen, interviews, informatie over persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en verenigingsnieuws vanuit de NVvPO, NHG en V&VN PVK-POH. TvPO verschijnt zes keer per jaar.

Plaats een reactie