Update COVID-vaccineren in de huisartsenvoorziening

24-12-2020

Met betrekking tot het COVID-vaccineren door de huisartsenvoorziening willen we graag het volgende met jullie delen:

* Op 24 december vond er overleg met LHV, NHG, NVDA, NVvPO en NVvPM plaats.
* LHV heeft een nieuwsbrief aan leden verstuurd en plaatst dagelijks praktische zaken op haar nieuwswebsite.
* NHG plaatst dagelijks nieuwe ontwikkelingen op haar website.
* NHG is bezig met het ontwikkelen van een praktijkhandleiding: een levend document waar
(waar nodig) dagelijks de wijzingen worden doorgevoerd. De praktijkhandleiding zal beschikbaar worden
via een link naar een website.
* In januari 2021 wordt een webinar georganiseerd door de LHV/NHG voor iedereen die werkt in de
huisartsenvoorziening c.q. te maken heeft met het vaccineren in de huisartsenvoorziening.
* Alle communicatie naar de doelgroepen (die gevaccineerd gaan worden) verloopt via RIVM / VWS.

Onduidelijkheden
Nog veel praktische zaken zijn onduidelijk omdat we eenvoudigweg nog niet weten wanneer en welke vaccins er voor de doelgroepen binnen de huisartsenvoorziening vrij komen. Zoals: welke leverancier, in welke hoeveelheden/batches en op welke wijze deze moeten worden opgevolgd. Ook overleggen we achter de schermen wanneer wij als zorgpersoneel binnen de huisartsenvoorziening gevaccineerd worden.

Registratie
In de pers lezen wij dat er een centrale registratie en ‘vaccinatiepaspoort’ komt. Wij begrijpen de centrale registratie wens. VWS geeft aan dat men dit nodig acht omdat het om een exceptionele aanpak gaat en men de regie hierin wil hebben: deze wil kunnen monitoren en moet kunnen bijsturen waar nodig. Voor de huisartsenvoorziening is het belangrijk dat alle HIS-systemen deze informatie dagelijks moet kunnen aanleveren bij VWS. De His-systemen moeten daarop worden aangepast. Daar zijn volop gesprekken over.

Communicatie
In de huisartsenvoorziening zijn wij gewend om volgens de NHG richtlijnen te werken. Met betrekking tot de COVID-vaccinatie is het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) leidend. NHG verwerkt deze richtlijnen in de praktijkhandleiding. Men verwacht dat na de kerstdagen de richtlijnen bekend zijn. Deze zullen overigens ook weer aangepast kunnen worden gedurende de vaccinatie-operatie. Deze praktijkhandleiding moet absoluut gevolgd worden en is op punten nadrukkelijk anders dan voor de griepvaccinatie. Wij onderschrijven de keuze dat RIVM / VWS de communicatie op zich neemt richting alle doelgroepen. Temeer omdat er nog zoveel onduidelijk is en we op veel vragen geen antwoord hebben. Omdat de huisartsenteam een vertrouwensband met de patiënt heeft, moeten we voorzichtig zijn in wat we wel en wat we nog niet kunnen communiceren. NVDA, NVvPO en NVvPM lezen overigens wel mee in de ‘vraagkaart’ voor medewerkers.

Voorwaarden
De huisartsenvoorziening is positief kritisch over het meewerken aan deze grote landelijke operatie en we vinden met elkaar dat we hierin onze verantwoordelijk moeten nemen. Er zijn wel enkele voorwaarden waar we kritisch op moeten blijven toezien:
* Zijn de HIS-systemen klaar om dagelijks de informatie door te kunnen sturen?
* Hoe zit het met de extra administratieve lasten?
* Communicatie moet via VWS / RIVM.
* Maak de aanlevering van de vaccins zo eenvoudig mogelijk; aantallen/badges zo groot mogelijk zodat we
zoveel mogelijk patiënten achter elkaar kunnen vaccineren (a la griepprik).
* Vaccinatiepaspoort / vaccinatiebewijs; via VWS / RIVM.
* AVG moet in orde zijn.

Advies
* Lees naast de website van de NVvPO ook dagelijks de websites van LHV en NHG.
* Organiseer een interne COVID-vaccinatie werkgroep en zoek aansluiting bij GGD/regionaal/zorggroepen etc.
* Meld je aan voor de nieuwsbrief van het RIVM voor (zorg)professionals.

Vragen
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, overleg dit intern en zorg ervoor dat of de vraag direct bij LHV / NHG gesteld wordt of aan ons via dit contactformulier.

Plaats een reactie