Update onderhandelingen beëindiging cao gezondheidscentra

22-01-2019

Per 1 maart 2019 beëindigt InEen de cao Gezondheidscentra/AHG. Op dit moment is de NVDA, mede namens de NVvPO, samen met FNV in gesprek met InEen om de beëindiging en de overgang naar aangrenzende cao’s in goede banen te leiden. Het uitgangspunt is dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan.

Het voorstel is om de medewerkers die onder deze cao vallen voor zover mogelijk onder te brengen bij aangrenzende cao’s. Zo kijken we naar de huidige arbeidsvoorwaarden en hoe die er in aangrenzende cao’s uitzien. Wat komt overeen, welke verschillen zijn er en hoe gaan we met die verschillen om. Die gesprekken zijn volop gaande. Dat is een intensieve opdracht, want we moeten onderdeel voor onderdeel goed bekijken en wegen.

De onderhandelaars zijn aan het werk. Het resultaat van de gesprekken leggen we aan de leden van de NVvPO in gezondheidscentra voor ter goedkeuring.

Toekomstbestendigheid
Volgens InEen zijn werkgevers van mening dat de cao Gezondheidscentra/AHG niet bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van gezondheidscentra met medewerkers in loondienst. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines sluiten niet aan bij wat in deze beroepsgroepen buiten de gezondheidscentra gebruikelijk is. Dit geeft de gezondheidscentra een ongunstige positie in de eerstelijns zorg, waardoor de doelen van multidisciplinaire samenwerking eerder benadeeld dan gestimuleerd worden. Er ontstaan problemen in de bedrijfsvoering, waardoor gezondheidscentra genoodzaakt zijn tot andere organisatorische oplossingen’.

De NVDA heeft eind 2018 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om toelichting te geven op de ontwikkelingen en vanuit de achterban input te krijgen voor de onderhandelingen.

Wij houden jullie op de hoogte!

Plaats een reactie