Vacature algemeen bestuurslid -vacature is gesloten-

22-02-2023

– VACATURE IS GESLOTEN –

Op 1 januari 2023 werd de governance bij de NVvPO op een nieuwe wijze ingericht. Naast dat er een Ledenraad werd geïnstalleerd, is de NVvPO met een directeur-bestuurder gaan werken waardoor de rollen van de overige bestuursleden anders zijn ingevuld. Kortweg is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor strategische en tactische vraagstukken en de uitvoering, heeft de penningmeester een meer controlerende rol gekregen en blijft het algemeen bestuur weg van de uitvoerende taken. Er is een technisch voorzitter die verantwoordelijk is voor besluitvormingsprocessen. Deze heeft hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheden meer.

Sinds begin 2022 is er ruimte voor twee nieuwe bestuurders binnen het algemeen bestuur. Vanwege de transformatie van de verenigingsvorm en het werven van een volledig nieuwe Ledenraad, heeft de NVvPO besloten de werving in gang te zetten zodra de Ledenraad geïnstalleerd zou zijn en er een nieuwe directeur-bestuurder zou zijn aangenomen. Dit is nu het geval!

De NVvPO zoekt: 2 algemeen bestuurders

Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid binnen door de Ledenraad goedgekeurde kaders (beleidsplan en begroting) en legt daarover verantwoording af aan de Ledenraad.

Algemeen bestuur

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het bestuur betreffen beleid en financiën, vertegenwoordiging van de vereniging en het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. Het bestuur bestuurt de vereniging en laat de uitvoering over aan de directeur-bestuurder.

Op het gebied van beleid en financiën betekent dit dat je samen met je collega bestuurders het beleids- en financieel kader (meerjarenplan, jaarplan en begroting) ontwikkelt en monitort gedurende de afgesproken periode. Je ontvangt hiervoor de nodige informatie. Daarnaast vertegenwoordigen jij en je collega bestuurders de vereniging waar nodig. De directeur-bestuurder (als onderdeel van het bestuur) onderhoudt echter de externe contacten. Het bestuur is feitelijk de werkgever van de directeur-bestuurder. In die rol ben je dus medeverantwoordelijk voor het functioneren van de directeur-bestuurder.

Profiel NVvPO algemeen bestuurder
Ben jij nieuwsgierig, leergierig en wil je jouw bestuurlijke skills (verder) ontwikkelen? Dan ligt hier een interessante rol voor jou. Wij zijn op zoek naar twee algemene bestuurders die:

– Praktijkondersteuner en/of Praktijkverpleegkundige (POH, POHPVK, PVH, POH-ouderen, POH-GGZ,
POH-Jeugd) zijn
– Werkzaam in de Huisartsenzorg (HAP, zorggroep) Defensie, COA, VVT, etc.
– De ontwikkeling van de beroepsgroep (generalistisch en specialisaties) kritisch volgen en in staat zijn deze
te vertalen naar het werkveld
– Lid zijn van de NVvPO
– Het lef hebben om in een dergelijke rol het verschil voor zichzelf en de ander te willen maken
– De meerwaarde en het belang zien van het feit dat beroepsgroepen zich aansluiten bij een
beroepsvereniging die hun belangen vertegenwoordigt
– De kwaliteit en de ontwikkeling van de beroepsgroep belangrijk vinden
– Een heldere visie heeft en zich daarover durft uit te spreken bij bestuursoverleg en in gesprek
met de Ledenraad
– Het misschien wel eng vinden om in een dergelijke rol te stappen en wel deze ervaring willen gaan opdoen
– Goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de praktijkondersteuners en
praktijkverpleegkundigen
– Affiniteit hebben met het ontwikkelen en monitoren van beleidsplannen en het financiële kader om vanuit
hier mee te kunnen denken in het te vormen beleid

Wij bieden jou
– Een veilige plek om te leren en te ontwikkelen
– (Steeds) meer inzicht in het werkveld en de ontwikkeling van de eerstelijnszorg in combinatie met de
ontwikkeling van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen
– Een prettig en professioneel team ter ondersteuning.
– Een maandelijkse vacatievergoeding van € 125,- en reiskosten € 0,21 per km.

Wat leer jij ons?
– Met brede blik kijken naar wat van belang is om als beroepsvereniging aandacht aan te schenken
– Te reflecteren door inbreng van jouw ervaring, kennis, competenties en persoonlijkheid

Wij verwachten van jou
– Een gemiddelde inzet van twee uur per week (vanuit huis / leeswerk en reacties op mails)
– Aanwezigheid bij bestuursvergadering (1x per maand hybride) en vergadering Ledenraad
(max. 3x per jaar in Veenendaal)

Reageren
Heb jij gemiddeld 2 uur per week tijd om als algemeen bestuurder aan te sluiten bij de vereniging, te leren, te delen, te ontwikkelen en te vertegenwoordigen? Mail ons dan je motivatie. Dit kan schriftelijk of middels een videoboodschap. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze rol, neem dan contact op met Petra Portengen via petraportengen@nvvpo.nl.

De nodige kleine letters bij deze functie zijn op het gebied van onverenigbare functies:
Bestuursleden hebben geen zitting in de Ledenraad

– Bestuursleden verrichten naast hun bestuurlijke activiteiten geen andere betaalde werkzaamheden voor de vereniging
– Bestuursleden hebben, naast hun rol als bestuurslid NVvPO, geen andere bestuurs – en of beleidsrollen bij collega verenigingen binnen de Huisartsenzorg en of een zorg-gerelateerde omgeving
– Bestuursleden hebben geen intensieve connectie en of rol in de farmaceutische industrie/ bedrijven (huisartsen gerelateerd) en/of bij partijen waar de NVvPO op andere wijze mee verbonden is

Plaats een reactie