Vacature: Bestuurder – Penningmeester

26-04-2024

Bestuurder – Penningmeester: gemiddeld 6 uur per maand  

Voor onze professionele en dynamische vereniging zijn wij op zoek naar een bestuurder – penningmeester. Als penningmeester maakt je deel uit van een vooral toezichthoudend bestuur dat verder bestaat uit drie algemeen bestuurders – tevens praktijkondersteuners en een uitvoerend directeur-bestuurder. Het bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk technisch voorzitter.  De penningmeester is sparringpartner van de directeur-bestuurder aangaande het financiële beleid van de vereniging en adviseert de directeur-bestuurder bij het opstellen en bewaken van de begroting (vertaling van beleid naar financiën) en het opstellen van de jaarrekening.  

Over de NVvPO  
De NVvPO is dé beroepsvereniging voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen huisartsenzorg in Nederland. Met meer dan 3.600 leden behartigen we de belangen van onze leden aan de cao-tafel. Daarnaast zijn we actief betrokken bij diverse belangrijke overleggen en samenwerkingsverbanden, waaronder Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), ministeries, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, collega-beroepsverenigingen en andere samenwerkingspartners met als doel de positie van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen te versterken. We bieden onze leden ook diverse diensten en ondersteuning aan om hun kennis en vaardigheden te vergroten, zoals podcasts. Hierdoor kunnen zij een optimale bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.

Wat ga je doen?
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het bestuur betreffen:

Beleid en financiën
Samen met je collega-bestuurders ontwikkel en monitor je het beleids- en financieel kader (meerjarenplan, jaarplan en begroting). Je adviseert de directeur-bestuurder bij het vertalen van (strategisch) beleid naar inzet van mensen en middelen en inzake ontwikkelingen op vlak van wet-en regelgeving t.a.v. bedrijfsvoering.

Vertegenwoordiging van de vereniging 
Samen met je collega-bestuurders vertegenwoordig je de NVvPO daar waar nodig.

Werkgeverschap
Het bestuur bestuurt de vereniging en laat de uitvoering over aan de directeur-bestuurder. In die rol ben je dus medeverantwoordelijk voor het functioneren van de directeur-bestuurder.

Wat is jouw profiel? 

 • Financiële achtergrond (financieel adviseur, bedrijfseconoom of accountant) en ervaring met begroting en jaarrekeningen
 • Je hebt affiniteit met het ontwikkelen en monitoren van beleidsplannen en financiële kaders om vanuit hier mee te kunnen denken in het te vormen beleid
 • Je wilt graag ervaring opdoen in een bestuurdersrol
 • Je bent gemiddeld 6 uur per maand beschikbaar
 • Je bent zo nodig aanwezig bij bestuursvergadering (eenmaal per maand op maandag) en incidenteel bij vergaderingen van de Ledenraad (een- of tweemaal per jaar op zaterdag) in Veenendaal
 • Je hebt affiniteit met de sector gezondheidzorg en bent bereid de ontwikkelingen van de beroepsgroep te volgen en bent in staat deze te vertalen naar het werkveld en beleid
 • Je ziet het belang van het feit dat beroepsgenoten zich aansluiten bij een beroepsvereniging die hun belangen vertegenwoordigt
 • Je vindt de kwaliteit en de ontwikkeling van de beroepsgroep belangrijk
 • Je hebt een heldere visie en durf je daarover uit te spreken in bestuursoverleggen en in gesprek met de Ledenraad

Wat bieden wij?

 • Een veilige plek om te leren en te ontwikkelen
 • (Steeds) meer inzicht in het werkveld en de ontwikkeling van de eerstelijnszorg in combinatie
  met de ontwikkeling van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen
 • Een prettig en professioneel team ter ondersteuning
 • Een jaarlijkse vergoeding van € 3.000,- en reiskosten € 0,23 per km

Heb je interesse?
Ben je enthousiast geworden over de functie van Bestuurslid – Penningsmeester bij de NVvPO? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar secretariaat@nvvpo.nl ter attentie van Etteke Kalthof, bestuurslid. De functie betreft een benoeming voor een periode van vier jaar. Een benoemingscommissie, bestaande uit afgevaardigden van bestuur en Ledenraad, draagt een kandidaat ter benoeming voor aan de Ledenraad op 15 juni 2024.

De deadline voor sollicitaties is 15 mei 2024. De gesprekken met de benoemingscommissie staan gepland op 27 mei 2024 in Veenendaal. Voor eventuele vragen over de functie of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Anika Corpeleijn, directeur/bestuurder, via anikacorpeleijn@nvvpo.nl of 06-15864852.

We kijken ernaar uit om jouw sollicitatie te ontvangen en hopen je binnenkort te verwelkomen als onze nieuwe Bestuurder- Penningmeester!
Kijk voor meer informatie op onze website www.nvvpo.nl.

De nodige kleine letters bij deze functie zijn op het gebied van onverenigbare functies:
 • Bestuursleden hebben geen zitting in de Ledenraad
 • Bestuursleden verrichten naast hun bestuurlijke activiteiten geen andere betaalde werkzaamheden voor de vereniging
 • Bestuursleden hebben, naast hun rol als bestuurslid NVvPO, geen andere bestuurs – en of beleidsrollen bij collega verenigingen binnen de Huisartsenzorg en of een zorg-gerelateerde omgeving
 • Bestuursleden hebben geen intensieve connectie en of rol in de farmaceutische industrie/ bedrijven (huisartsen gerelateerd) en/of bij partijen waar de NVvPO op andere wijze mee verbonden is