VANDAAG 22 mei 2020 DAG van de POH

22-05-2020

Zonder jou geen HUISARTSENZORG. Iedere praktijkondersteuner is waardevol. Een volwaardige collega voor huisarts en andere collega-zorgprofessionals in en buiten de praktijk. Iedere praktijkondersteuner biedt dagelijks toegevoegde waarde aan de patiënt en cliënt; aan de gezondheidsvraagstukken, bij psychische problematiek, ontstane sociaal-maatschappelijke issues, omgaan met ziek-zijn … De POH luistert, vraagt, ondersteunt, licht voor, licht toe, beweegt mee, adviseert en heeft ook aandacht ook voor het sociale netwerk rondom de patiënt en cliënt.

VANDAAG is de DAG van de POH. En wij hopen van harte dat iedere POH, POH-ggz, POH-ouderen, POH-jeugd, en of andere specialisme zich realiseert hoe belangrijk dit beroep en deze rol is. Door JOUW inzet, kennis, expertise, weerbaarheid en geduld, is het mogelijk om HUISARTSENZORG professioneel te blijven voeren. Vandaag en in de toekomst.

Op deze DAG van de POH willen wij jou persoonlijk feliciteren en bedanken. Blijf in vorm, blijf jezelf ontwikkelen, blijf in de huisartsenvoorziening, bij defensie in de VTT en bij de asielzoekerscentra en blijf er vooral voor je patiënt en cliënt!

Namens het bestuur NVvPO

P.S. kijk op www.dagvandepoh.nl en maak een mooie digitale kaart!
#dagvandepoh #nvvpo

Plaats een reactie