Vergadering Ledenraad

01-02-2024

Op zaterdag 27 januari 2024 vond de ledenraadsvergadering plaats in Veenendaal. Lees hier de belangrijkste punten die werden besproken.

Benoemingen
Tijdens de ledenraadsvergadering van zaterdag 27 januari jl. werd Esma Küçük benoemd tot algemeen bestuurder en Maarten Vrolijk tot (technisch) voorzitter van de NVvPO.

Strategisch Beleidsplan
De Ledenraad was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2024-2026. Tijdens de vergadering werd met instemming van de Ledenraad het plan goedgekeurd. Het bestuur gaat nu de volgende stappen ondernemen om het plan verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

Governance Kwaliteitsregister
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda was het document ‘Schets voor de governance van het Kwaliteitsregister NVvPO’. De Ledenraad stemde in met het verder uitwerken van de genoemde onderwerpen en de processtappen in deze schets.

Namens het bestuur van de NVvPO werd de Ledenraad bedankt voor het vertrouwen, de positieve inbreng, de waardevolle ideeën en de constructieve vragen en suggesties.

Plaats een reactie