Websites met aanvullende richtlijnen en tips rondom corona

03-05-2020

Bijna dagelijks worden de sites van LHV, InEen en het NHG bijgewerkt met aanvullende richtlijnen, afspraken en handige tips voor de praktijk rondom corona. Dit kwam aan bod tijdens een overleg met deze landelijke huisartsenorganisaties over de COVID-19 pandemie op donderdag 30 april. Naast de NVvPO waren de NVDA, LV POHGGZ, NVvPM, V&VN poh/pvk en V&VN vs hierbij aanwezig. In dit overleg hebben we melding gemaakt van de vragen en zorgen van onze leden met betrekking tot de COVID-19 pandemie.

Overleg tussen de landelijke organisaties die betrokken zijn bij de huisartsenzorg was nodig, zeker nu de zorgen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen weer snel toenemen en er onduidelijkheid blijft over de interpretatie van een aantal richtlijnen. De bijeenkomst is door alle partijen als zeer nuttig ervaren. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn diverse afspraken gemaakt. We zullen het overleg dan ook regelmatig herhalen.

Speciale corona sites
LHV, InEen en NHG overleggen drie keer per week over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Vrijwel dagelijks worden de onderstaande sites aangevuld met de meest actuele informatie en tips.

https://corona.nhg.org/
Voor informatie over de richtlijnen en het beleid, vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief.
www.lhv.nl/corona
Voor dagelijkse updates en adviezen over de organisatie van de huisartsenzorg in coronatijd. Praktische tips voor Covid-zorg en niet-Covid-zorg in de praktijk.
https://ineen.nl/nieuws/2020/03/19/informatie-over-de-organisatie-van-coronazorg
Met informatie voor huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, zoals huisartsenposten, huisartsenzorggroepen en gezondheidscentra.

Ook via deze links is veel corona informatie te vinden
https://www.nvvpo.nl/veel-gestelde-vragen
https://www.ssfh.nl/cao/cao-app-huisartsenzorg/ (met speciale corona FAQ)

Nieuwe richtlijnen
Uit het overleg is ook gebleken dat er elke dag nog nieuwe inzichten komen rondom de COVID-19 pandemie. Richtlijnen en tips worden om die reden regelmatig aangepast. Denk hierbij aan antwoorden op vragen rondom het houden van non-COVID spreekuren. En zeer recent zijn bijvoorbeeld ook de richtlijnen voor testen en persoonlijke beschermingsmiddelen naar de laatste inzichten aangepast. Verder is geadviseerd om tevens de regionale overlegstructuren te gebruiken om vragen te beantwoorden en af te stemmen. Raadpleeg voor bijvoorbeeld de chronische zorg ook de informatie van de zorggroep in je regio.

Neem contact op
Mocht je op bovenstaande sites geen duidelijk antwoord kunnen vinden en/of heb je het idee dat bij jou in de praktijk een richtlijn op een onveilige of onzorgvuldige wijze wordt uitgevoerd, neem dan contact op met ons via het contactformulier. Op deze wijze kunnen we met elkaar kijken of de richtlijnen en adviezen aangescherpt c.q. nader toegelicht dienen te worden.

Plaats een reactie