Wij zijn op zoek naar jou!

16-11-2018

​Wieneke van Ommen kan zich wegens persoonlijke omstandigheden niet meer inzetten voor de NVvPO. Zij heeft daarom moeten besluiten haar bestuurszetel beschikbaar te stellen voor een ander persoon in het Algemeen Bestuur. Wij wensen Wieneke het allerbeste en een goed herstel toe. Ook Ilse de Wit, waarnemend secretaris heeft moeten besluiten om haar werkzaamheden neer te leggen. Naast haar drukke baan en gezin, blijkt de afstand naar Veenendaal niet haalbaar. Zij vindt dit zeer spijtig. Gelukkig blijft Ilse wel actief bij de klankbordgroep en kunnen wij op deze wijze op haar professionele feedforward blijven rekenen.

De vacature van Lid Dagelijks Bestuur, secretaris (bezoldigd) is in middels ingevuld. Dat betekent dat er nog een bestuurs-vacature vacant is:
Lid Algemeen Bestuur (bezoldigd / vacatie)

Lid Algemeen Bestuur
Heb jij minimaal 2 uur per week tijd om met ons mee te denken, te lezen en of een portefeuille op te pakken binnen het Algemeen Bestuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanwege de huidige samenstelling van het Algemeen Bestuur en de behoefte aan diversiteit, gaat onze voorkeur uit naar een POH-ggz, POH-jeugd, POH-ouderen en/of andere specialisatie, een POH’er met managementtaken, een Praktijkmanager of een Praktijkverpleegkundige. Je houding is opbouwende feedforward, ontwikkelen, leren en reflecteren, samenwerken, met eigen verantwoordelijkheid, over de schutting durven kijken, vooruitstrevend en doelgericht zonder het proces uit het oog te verliezen.

NVvPO in transformatie
In 2007 is de NVvPO opgericht. In 2017 werd het 10-jarig jubileum gevierd en werd gestart met de doorontwikkeling van de NVvPO naar een nog meer professionele beroepsvereniging. Met de strategie NVvPO Boeiend & Verbindend is het transformatieproces opgestart en ontvouwt zich een nieuwe beweging en is onder andere terug te zien in:

NVvPO DOET!
Onder deze naam organiseert de NVvPO per regio scholingen met boeiende sprekers, praktijkgerichte en actuele thema’s en interessante workshops. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle eerstelijnsprofessionals. Het verdiepende en verbredende programma is geschikt voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen binnen de eerstelijnszorg.

Ledencirkels en Expertgroepen
De NVvPO heeft diverse ledencirkels en expertgroepen (POH-ggz, Opleiden en Ontwikkelen, POH-ouderen) binnen haar vereniging. Met haar expertgroepen en ledencirkels wil de NVvPO een proactieve bijdrage leveren aan alle specialisaties en wordt met actuele thema’s aan de slag gegaan als: eerstelijnsprofessionals in loondienst en zelfstandig, competentie-en functieprofielen en een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de POH-ggz.

Samenwerkingen
Met haar samenwerkingspartners binnen en buiten de Eerstelijnszorg, werkt de NVvPO aan het realiseren van haar doelstellingen. Binnen de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) werken we aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, het doen van onderzoek naar de arbeidsmarkt, het bieden van HR-tools aan werkgevers en het bevorderen van veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

Samen met InEen, LHV, NVDA, CNV en FNV heeft de NVvPO een prominente rol aan de cao-tafel en behartigt zij de belangen van alle Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (breed), de Praktijkverpleegkundige en (toekomstige) Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg en de Praktijkmanager. Duurzame inzetbaarheid is een van de onderwerpen die door de NVvPO hoog op de agenda is gezet.

Het toekomstbestendig maken van een professionele beroepsvereniging vraagt een ego-loos bestuur met karakter, eigen regie en meebewegen in het proces zonder de doelstelling uit het oog te verliezen. LUISTEREN, DOEN, DENKEN, KIJKEN, BOUWEN!

Heb je interesse in bovenstaande functie, reageer per mail naar petraportengen@nvvpo.nl. Een korte motivatie van een A4 volstaat, je mag je Curriculum Vitae meesturen of je LinkedIn profiel in de mail vermelden.

Plaats een reactie