Zorgbonus 2021

22-06-2021

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. De zorgbonus 2021 is bedoeld voor mensen in alle zorgberoepen.

Evenals bij de vorige bonusronde kan alleen de zorgaanbieder/werkgever de zorgbonus aanvragen. Deze beoordeelt welke zorgprofessional in aanmerking komt voor de bonus. Er zijn wel enkele voorwaarden aan de zorgbonus verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat een zorgverlener door corona onder uitzonderlijke omstandigheden zorg heeft geleverd. Een andere voorwaarde is dat de zorgverlener tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder heeft gewerkt. Ook mag de zorgverlener niet meer dan maximaal € 74.000,- bruto per jaar verdienen.

De zorgaanbieder dient de aanvraag in voor hun eigen medewerkers en voor derden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. De precieze hoogte van de bonus is nog niet bekend. Waarschijnlijk bedraagt deze tussen de € 200,- en € 240,-. De uitbetaling zal geschieden tussen november 2021 en juni 2022.

Meer informatie vind je op de website van rijksoverheid.nl.

Plaats een reactie