Zorgverzekeraars: een update

23-12-2021

Zilveren Kruis POH vergoeding buiten ketenzorg

Afgelopen zomer kwam zorgverzekeraar Zilveren Kruis in het nieuws door aanpassing van haar inkoopbeleid per 2022. Deze betrof de vergoeding van POH-uren buiten de ketenzorg. Voor de huisartsenzorg betekent dit dat er minder POH-uren kunnen worden ingezet. De NVvPO heeft direct gereageerd en haar geuit bij Zilveren Kruis, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen.

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis geeft aan inmiddels haar beleid te hebben aangepast en aanvullende vergoedingen beschikbaar gesteld. Hoe dit in de praktijk uitpakt wordt in het eerste kwartaal van 2022 geëvalueerd. Dit is ons toegezegd door de LHV en InEen. Vanuit verschillende hoeken krijgen we echter signalen dat bij de eerste berekeningen het al zeer nadelig gaat uitpakken voor de bekostiging van de POH. Huisartsen uit het Zilveren Kruis gebied hebben de petitie gestart Stop de afbraak van de POH-s, bezuinig niet op preventie en zorgcoördinatie! Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en blijven in gesprek met LHV, InEen en Zilveren Kruis.

Menzis
Er is onduidelijkheid ontstaan over de opleidingseisen die Menzis stelt aan de Praktijkondersteuner (POH) in de nieuwe inkoopafspraken. Enerzijds wordt er genoemd dat er een HBO opleiding in de gezondheidszorg nodig is. Anderzijds staat er dat, wanneer er geen HBO opleiding is, de opleiding tot POH (HBO niveau) ook voldoende is. Op de vraag van de NVvPO hoe we deze omschrijving moeten lezen geeft Menzis aan: Per 2023 zullen wij dit duidelijker opnemen in ons beleid. Voor nu kunt u aanhouden dat de minimale eis is dat er een HBO opleiding tot POH gestart of afgerond moet zijn. Een eerdere HBO opleiding in de gezondheidszorg is dus niet verplicht. Ook hier kijken we kritisch naar. De NVvPO is absoluut van mening dat het niet aan de zorgverzekeraars is om het niveau van een zorgprofessional te bepalen. In de functie en competentieprofielen worden deze bepaald! De NVvPO heeft daarbij een belangrijke rol aan de verschillende tafels die zich bezighouden met het niveau van de praktijkondersteuners (POH, POH-GGZ, POH-Ouderen) en praktijkverpleegkundigen. We hopen hierover op korte termijn het gesprek met Menzis aan te gaan.

Ledencirkel Zorgverzekeraars
Jaarlijks presenteren zorgverzekeraars hun inkoopbeleid met daarin de voorwaarden voor financiering van de zorg. Dit betreft ook de huisartsenzorg. En daarmee de vergoedingen die de huisartsen(organisaties) ontvangen voor bijvoorbeeld de inzet van jou als praktijkmanager, praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige, POH-ouderen en of POH-GGZ. Om invloed uit te kunnen oefenen en in gesprek te gaan met zorgverzekeraars, heeft de NVvPO samen met de NVvPM een Ledencirkel Zorgverzekeraars opgericht. Wil jij ook deelnemen aan de Ledencirkel Zorgverzekeraars? Of wil je vrijblijvend meer informatie, stuur dan een e-mail aan berryvanbruchem@nvvpo.nl. Op 26 januari 2022 is een eerste kennismaking -, en introductiebijeenkomst om 18.30 uur (online/hybride).

Opinie
In de verschillende dagbladen volgen en lezen wij de columns en opiniestukken van zorgprofessionals en journalisten. Op 23 december jl. lazen wij een tweetal stukken:
1. Huisarts Danka Stuijver schrijft in haar column over de jaarlijks terugkerende rituele dans tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Wie er leidt en wie er lijdt wordt pas aan het einde van de dans duidelijk. Interessant om te lezen (Volkskrant 23 december 2021)
2. Edwin Brugman (oud-directeur VvAA) vraagt zich wat de rol van de zorgverzekeraars is NU en in de TOEKOMST. Lees hier zijn opiniestuk (Volkskrant 23 december 2021).

Lees ook
De spin in het web in de problemen 27-12-2021

Plaats een reactie