NVvPO, JOUW STEM, STEUN EN ONTWIKKELING

Met de nieuwe meerjarenstrategie (Strategisch Beleid 2024-2026) blijft de NVvPO zich profileren als dé beroepsvereniging van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Op basis van onze ambities bouwen wij verder aan de vereniging waarbij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling de gouden draad in het geheel vormt.

 

 

Samenwerking

Met onze samenwerkingspartners, onze onderhandelingsrol aan de cao-tafel Huisartsenzorg en de bestuurszetel bij het sociaal fonds (SSFH) en ook met actieve samenwerking met de andere verenigingen binnen de huisartsenvoorziening en daarbuiten, weet de NVvPO als geen ander hoe we met elkaar richting de toekomst blijven bewegen. Veelal op initiatief van de NVvPO worden gezamenlijke activiteiten succesvol opgepakt. Ook voor de komende drie jaar staan weer veel ideeën en ambities op de NVvPO-kalender. Wij hopen van harte samen met andere verenigingen en partners deze nieuwe activiteiten te ontplooien.

Binnen Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) werken we aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, het doen van onderzoek naar de arbeidsmarkt, het bieden van HR-tools aan werkgevers en het bevorderen van veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

Samen met InEen, LHV, NVDA, CNV en FNV heeft de NVvPO een prominente rol aan de cao-tafel en behartigt zij de belangen van alle Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (breed), de Praktijkverpleegkundige en (toekomstige) Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg en de Praktijkmanager. Duurzame inzetbaarheid is een van de onderwerpen die door de NVvPO hoog op de agenda is gezet.

Toekomst

De toekomst van de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige is cruciaal en staat ook binnen deze strategie weer bovenaan onze agenda. Wij werken kritisch mee aan de mogelijke ontwikkelingspaden voor de huidige praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige en het onafhankelijke assessment wat hiertoe moet leiden. Tevens zetten wij ons in voor loopbaanmogelijkheden binnen de huisartsenvoorziening voor zowel de instromende praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige als de doorstromer. Wij denken mee over de ontwikkeling van het voltallige huisartsenteam: skillmix, anders opleiden en de nodige competenties in de toekomst die aansluiten op de zorgvraag van nu.

Opleidingsbeleid

Het aantal aanbieders van POH-opleidingen en de vervolgmodules loopt zeer uiteen. Dat geldt ook voor de instroomeisen, inhoud, aantal stage uren, het opdoen van praktijkervaring en de kwaliteit van de afgestudeerden. Als beroepsvereniging vinden wij het belangrijk dat er transparantie en eenheid moet zijn, zodat instromers een helder beeld hebben van de opleidingen en deze goed met elkaar kunnen vergelijken. Hier zetten wij ons voor in. Met woord en daad.

           .