NVvPO, jouw stem, steun en ontwikkeling

Met de nieuwe meerjarenstrategie (Strategisch Beleid 2024-2026) blijft de NVvPO zich profileren als dé beroepsvereniging van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Op basis van onze ambities bouwen wij verder aan de vereniging waarbij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling de gouden draad in het geheel vormt.

NVvPO-kalender
Met onze samenwerkingspartners, onze onderhandelingsrol aan de cao-tafel Huisartsenzorg en de bestuurszetel bij Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en ook met actieve samenwerking met de andere verenigingen binnen de huisartsenvoorziening en daarbuiten, weet de NVvPO als geen ander hoe we met elkaar richting de toekomst blijven bewegen. Veelal op initiatief van de NVvPO worden gezamenlijke activiteiten succesvol opgepakt. Ook voor de komende drie jaar staan weer veel ideeën en ambities op de NVvPO-kalender. Wij hopen van harte samen met andere verenigingen en partners deze nieuwe activiteiten te ontplooien.

Toekomst
De toekomst van de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige is cruciaal en staat ook binnen deze strategie weer bovenaan onze agenda. Wij werken kritisch mee aan de mogelijke ontwikkelingspaden voor de huidige praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige en het onafhankelijke assessment wat hiertoe moet leiden. Tevens zetten wij ons in voor loopbaanmogelijkheden binnen de huisartsenvoorziening voor zowel de instromende praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige als de doorstromer. Wij denken mee over de ontwikkeling van het voltallige huisartsenteam: skillmix, anders opleiden en de nodige competenties in de toekomst die aansluiten op de zorgvraag van nu.

Opleidingsbeleid
Wij hebben de hogescholen (die medeverantwoordelijk zijn voor het opleiden van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige) uitgenodigd een werkveldcommissie samen te stellen, om samen met de V&VN pvk/poh bovenstaande te vertalen in een landelijk opleidingsbeleid. Wij horen en zien dat er teveel verschillen zijn qua instroomeisen, inhoud, het aantal stage-uren, het opdoen van praktijkervaring en de kwaliteit van de afgestudeerden. Wij vinden dat we daar als beroepsvereniging het gesprek over moéten en kúnnen voeren met elkaar.