Sociale veiligheid

06-02-2024

Een nieuwe aflevering van onze podcast NVvPO DOET! waarin we duiken in de essentiële thema’s die de dagelijkse gang van zaken in huisartsenpraktijken beïnvloeden. Een onderwerp dat onmiskenbaar relevant is binnen de muren van elke huisartsenpraktijk: sociale veiligheid en ongewenst gedrag. Wat gebeurt er als de plek waar je je veilig zou moeten voelen, juist een omgeving wordt waarin onveiligheid heerst?

Podcast luisteren?
Omdat deze podcast voornamelijk bedoeld is voor praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen en huisartsen, hebben we deze op de medische podcasts app van onze partner MedischeScholing.nl geplaatst. Je kunt de podcast Sociale veiligheid en ongewenst gedrag hier luisteren.