Taboe en onwetendheid

05-03-2024

Welkom bij een nieuwe aflevering van NVvPO DOET! In deze aflevering gaan we dieper in op een onderwerp dat helaas nog te vaak in de schaduw blijft: Huiselijk geweld. Volgens de statistieken van het CBS zijn maar liefst 1,2 miljoen mensen in Nederland jaarlijks slachtoffer geworden van een vorm van huiselijk geweld. Desondanks blijft er taboe en onwetendheid over dit onderwerp in onze samenleving. Waarom is dat zo? Om deze vraag te beantwoorden, zitten Anika Corpeleijn, directeur – bestuurder van de NVvPO en tevens host van deze podcast samen met Saskia Sielias en Roely Drijfhout aan tafel. Hoe herkennen we huiselijk geweld in de praktijk? Luister mee naar de inzichten en ervaringen over dit belangrijke onderwerp. Je kunt de podcast Taboe en onwetenheid in de huisartsenzorg over huiselijk geweld hier luisteren.

Online scholing over veiligheid in gezinnen

Augeo biedt huisartsenposten en praktijken de mogelijkheid een lidmaatschap af te sluiten. Zo school je iedereen makkelijk en volledig. Niet alleen over Werken met de meldcode, maar ook bijvoorbeeld over de Kindcheck of Stress-sensitief communiceren. Via deze link vind je alle cursussen binnen het lidmaatschap voor de huisartsenzorg.

Overige interessante informatie

  • Online magazine Huisartsenspecial
  • Infographics over mogelijke (langdurige) gevolgen voor gezondheid en leefstijl van ingrijpende jeugdervaringen (ACEs)
  • Gezinsprofielen. Er zijn bepaalde geweldspatronen of profielen van geweld te herkennen, bijvoorbeeld bij een complexe conflictscheiding. Dit hulpmiddel helpt bij het begrijpen wat er speelt en bij het bepalen wat er nodig is.
  • Psycho-educatie animaties over o.a. de impact van langdurige stress en de werking van het brein.
  • Augeo Magazine; neem hier een gratis abonnement op het online magazine over veilig en veerkrachtig opgroeien.
  • Onder de naam ‘Wijzer met de meldcode’ vind je een schat aan informatie in de vorm van vele praktijktips van professionals, informatie, oefeningen, webinarcompilaties, een themamagazine en een praktische gesprekshandreiking met herkenbare casussen.