Conclusies onderzoek stagevergoedingen SSFH

03-04-2019

De NVvPO is mede verantwoordelijk voor de projecten van SSFH. Omdat de aanvraag stagevergoeding voor de praktijkondersteuner uitblijft, hebben we jullie eind 2018 gevraagd de vragenlijst van SSFH in te vullen. De vragenlijst had betrekking op de vergoedingen die SSFH verstrekt, wat betreft stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding. Dit zijn de resultaten in de vorm van vijf hoofdconclusies:

1. De vergoedingen hebben een positief effect op het aanbieden van stageplaatsen en dit kan nog groeien, want de behoefte aan stageplaatsen is groot.
2. Het proces van aanvragen wordt door een kwart tot een derde niet als prettig ervaren.
3. Onbekendheid met de vergoedingen vormt een barrière in het aanvragen.
4. De aanvraagprocedure kost vooral eerste aanvragers moeite.
5. Kansen zijn er op het vlak van de aanvraagprocedure, bekendheid en het ontwikkelen van de rol van SSFH

De toelichting kun je lezen in de factsheet. Evenals de onderzoeksvraag, onderzoeksmethode en het aantal respondenten.

Momenteel beraadt SSFH zich over opvolging van de uitkomsten van dit onderzoek.

Zie ook:
Onderzoek naar aanvraag stagevergoeding

Plaats een reactie