Gezocht: twee Ledenraadsleden

26-06-2023

De NVvPO is een ledenorganisatie en komt op voor de belangen van (toekomstige) praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (POH, POHPVK, POH-GGZ, POH-Ouderen, POH-Jeugd, toekomstige PVH). Het bestuur vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben aan de bestuurstafel. Daarom is per 1 januari 2023 een Ledenraad aangesteld. Omdat Ledenraadslid Etteke Kalthoff onlangs benoemd is tot algemeen bestuurslid van de NVvPO en omdat er nog een vacature was, zijn wij op zoek naar:

Twee Ledenraadsleden

WAT DOET DE NVVPO LEDENRAAD?
De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de NVvPO. De Ledenraad bestaat uit 12 leden, die minimaal drie keer per jaar meebeslissen over het strategische beleid van de vereniging en gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Als afgevaardigde namens de leden benoemt en controleert de Ledenraad het bestuur. De ledenraad beoordeelt reglementen, de begroting, de jaarcijfers en jaarverslagen.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
* Ben jij lid van de NVvPO?
* Ben jij werkzaam als POH, POHPVK, POH-Ouderen, POH-GGZ, POH-Jeugd of daarvoor in opleiding?
* Ben jij in principe 3 jaar beschikbaar?
* Vind jij het interessant en leerzaam om via jou, de stem van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de bestuurstafel te laten horen?

MELD JE AAN!
Meedoen, jezelf ontwikkelen en écht impact maken. Word jij daar blij van? Ben jij het lid dat onder andere betrokken wil zijn bij het bepalen van de strategische koers van de NVvPO en wil werken aan de positie van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen? Beschik jij over voldoende tijd (4 uur per maand)? Stuur dan uiterlijk 31 augustus een motivatiebrief naar Anika Corpeleijn (anikacorpeleijn@nvvpo.nl). Benoeming vindt plaats door de Ledenraad na een voordracht van de kiescommissie.

Plaats een reactie