Kom jij ook naar onze ALV op 14 september?

08-07-2019

Het bestuur van de NVvPO nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van dit jaar. Alle leden van de NVvPO hebben een persoonlijke uitnodiging per e-mail ontvangen.

Datum: Zaterdag 14 september 2019
Plaats: Kantoor NVvPO, Kerkewijk 69, Veenendaal
Tijd: 10.30 uur tot 14.00 uur

Heb je geen mail ontvangen met hierin een persoonlijke uitnodiging voor de ALV? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@nvvpo.nl.

Onderwerpen ALV
Tijdens de ALV behandelen we verenigingszaken als: het concept financieel jaarverslag 2018, ingezette koers 2019, het concept jaarplan en begroting 2020 en kijken we naar de trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

Speciale gastspreker
Zoals je inmiddels van ons gewend bent, bieden wij tijdens onze ALV ook interessante gastsprekers. Deze keer is dat Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport. In de ‘POH’ van juni heb je kennis gemaakt met het werk van het Kenniscentrum Sport en de Beweegcirkel die zij speciaal voor professionals zoals jij hebben ontwikkeld. Voor jou als Praktijkondersteuner is het Kenniscentrum Sport een interessante partij.

Praktische tips
Sport en bewegen zijn onmisbaar voor een sociale en vitale samenleving, de noodzaak hiervan ervaar jij in je dagelijkse praktijk. Samen met andere leefstijlfactoren speelt bewegen een belangrijke rol bij het voorkomen van aandoeningen en het verlichten van de ziektelast. Maar wanneer helpt dat dan? En wat kun je doen om je patiënt te ondersteunen hierbij? Bij Kenniscentrum Sport is veel expertise over stimulerende en afremmende factoren ten aanzien van bewegen. Liesbeth geeft jou en de andere NVvPO-leden op 14 september aanstaande praktische tools die jij kan inzetten om je patiënt in beweging te krijgen.

Tot 14 september!

Plaats een reactie