Stimuleringsregeling nu ook voor triagisten!

03-04-2019

Stimuleringsregeling nu ook voor triagisten!
Ook in 2019 kan de huisartsenzorg SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen. Eerst was dit alleen mogelijk voor doktersassistenten en praktijkondersteuners huisartsenzorg, maar dit jaar kan de bijdrage ook worden aangevraagd voor triagisten.

Voorbeelden
Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal één partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte BBL-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Financiering
Als een plan aan de voorwaarden van deelname van de Stimuleringsregeling voldoet, ontvangen samenwerkingsverbanden voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van € 25.000,- . In totaal is in 2019 het bedrag van € 165.000, – beschikbaar. Looptijd januari 2019 – december 2019

Meer informatie en aanvragen

Plaats een reactie