Testvoorrang voor zorgverleners en voldoende beschermingsmiddelen

25-08-2020

In de afgelopen maanden heeft NVvPO, samen met en als vertegenwoordiger van de verschillende beroepsverenigingen in de huisartsenvoorziening, regelmatig met de LHV, InEen en NHG gesproken over de COVID-19 ontwikkelingen en gevolgen in de huisartsenvoorziening. We spraken op constructieve wijze over de genomen maatregelen en wat dit voor de zorgprofessionals in het huisartsenteam betekende. Over en weer zijn vragen beantwoord en onze gezamenlijke zorgen geuit, heeft er kenniswisseling plaatsgevonden en is er voor gekozen om eenduidig te communiceren naar een ieder in de huisartsenvoorziening.

Op 12 augustus jl. was er een Kamerdebat en hebben LHV, InEen en NHG in aanloop naar dit debat, samen met V&VN, Actiz en Zorgthuisnl aandacht gevraagd,

  • om – in het belang voor de continuïteit van zorg – zorgverleners sneller te testen en uitslagen te verstrekken en
  • om te garanderen dat de extramurale zorg ook voldoende beschermingsmiddelen krijgt als het aantal besmettingen en daarmee het beroep op de beschikbare voorraden PBM weer toenemen.

NVvPO onderstreept het bovenstaande pleidooi en belang. Zij heeft in het eerder genoemde COVID-19 overleg meerdere malen aangegeven dat bij een mogelijke tweede golf beschermingsmiddelen een must zijn voor het volledige huisartsenteam en dat het testen van de zorgprofessional in de huisartsenvoorziening belangrijk is voor de veiligheid van de betreffende beroepsgroepen, de patiënten en voor de continuïteit van de regulieren en chronische zorg.

In de betreffende brief aan de Tweede Kamer (dd. 3 augustus) geven de partijen echter aan dat:
‘Bij een nieuwe golf besmettingen dienen alle huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zonder meer de beschikking te hebben over voldoende beschermingsmiddelen’ alsmede ‘De reguliere zorg vooral aan ouderen en kwetsbare of chronisch zieken thuis kan immers niet stopgezet worden. We pleiten ervoor dat zorgverleners dezelfde dag getest kunnen worden en 24 uur later de uitslag ontvangen. Dit moet in elk geval geregeld zijn in regio’s waar de afgesproken termijnen nu niet gehaald kunnen worden’

Bij het lezen van deze brief, maakte NVvPO zich zorgen over het feit dat er alleen werd gesproken over de huisartsen en het voltallige huisartsenteam niet genoemd werd.
Onze bezorgdheid hebben we geuit bij de LHV, NHG en InEen. Want willen wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat de regulieren zorg, vooral aan ouderen en kwetsbare of chronisch zieken thuis, bij een tweede golf wel voortgezet kan worden, dan dienen praktijkondersteuners breed (POH, POH-ouderen, POH-ggz, POH/PVK) ook te worden voorzien van de juiste beschermingsmaterialen en dienen zij sneller / met voorrang getest te worden.
Jij en je collega’s behandelen en ondersteunen immers deze patiëntgroepen en jullie hebben in de afgelopen maanden ervaren hoe moeizaam en in veel gevallen onmogelijk dit was vanwege de tekorten aan beschermingsmiddelen, de onzekerheid over de gevolgen en de angst bij deze patiënten vanwege hun kwetsbaarheid. Op creatieve wijze en met gepaste afstand hebben jullie met elkaar getracht de chronische zorg bij ouderen en kwetsbare
n voort te zetten.

Vanwege de eerder genoemde tekorten en onzekerheden is er met veel van deze patiënten alleen online contact geweest. Wat hier de gevolgen van zijn geweest wordt langzaam zichtbaar https://www.npostart.nl/nos-journaal/23-08-2020/POW_04508595 (0.45 – 4.57 minuten). En wij horen van jou en je collega’s ook dergelijke verhalen.

Daarom vindt de NVvPO het spijtig dat de andere zorgprofessionals, waaronder de Praktijkondersteuner breed, in het huisartsenteam niet gekend is in de brief van de LHV, InEen en NHG. Dat wij vooraf niet benaderd zijn mee te schrijven en te tekenen.

En dit hebben we dan ook aangegeven bij de LHV, NHG en InEen. Deze partijen hebben ons teruggegeven het eens te zijn met onze stelling. En bevestigen ons dat waar in de tekst de huisartsen genoemd worden, het niet alleen om de huisartsen gaat. Het gaat hierbij juist om de praktijk en alle medewerkers. Het is echter de huisarts die verantwoordelijk is om dit te regelen. Zo is brief bedoeld en zo is het ook in de motie gekomen die de Tweede Kamer heeft aangenomen aldus de drie partijen.

Zie ook
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/tweede-kamer-stemt-voor-testvoorrang-voor-zorgverleners.

Wij adviseren iedere zorgprofessional om dagelijks https://corona.nhg.org/ te checken op het laatste nieuws. Zo ook adviseren wij om met betrekking tot de chronische zorg, de zorggroep te raadplegen waarbij jouw praktijk is aangesloten en met je werkgever in gesprek te blijven over de veiligheid van jou als zorgverlener, voor jouw collega’s en natuurlijk ook voor jouw patiënten.

Plaats een reactie