Gezocht kandidaten Ledenraad

02-07-2024

De Ledenraad dat ben jij!
De NVvPO is een ledenorganisatie en komt op voor de belangen van (toekomstige) praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (POH, POH/PVK, POH-GGZ, POH-Ouderen, POH-Jeugd, POH-Leefstijl, PVH). Het bestuur vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben aan de bestuurstafel. Daarom is per 1 januari 2023 een Ledenraad aangesteld.

Onlangs hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Ledenraad en daarom zijn we nu op zoek naar:

3 kandidaten voor de Ledenraad

Wat doet de NVvPO Ledenraad?
De Ledenraad is een afspiegeling van onze leden en bestaat uit 9 tot 12 leden. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de NVvPO. De Ledenraad komt gemiddeld vier keer per jaar fysiek bijeen in Veenendaal om mee te beslissen over het strategische beleid van de vereniging en gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren. Als afgevaardigde namens de leden benoemt en controleert de Ledenraad het bestuur. De Ledenraad beoordeelt reglementen, de begroting, de jaarcijfers en jaarverslagen.

Wij zijn op zoek naar jou!
– Ben jij het lid dat onder andere betrokken wil zijn bij het bepalen van de strategische koers van de NVvPO en wil werken aan de positie van praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen?
– Ben jij al minimaal 6 maanden lid van de NVvPO?
– Ben jij werkzaam als POH, POH/PVK, POH-Ouderen, POH-GGZ, POH-Jeugd, POH-Leefstijl, PVH of daarvoor in opleiding?
– Heb je voldoende tijd en ben je in principe 3 jaar beschikbaar?
– Word jij er blij van als je kunt meebeslissen, jezelf kunt ontwikkelen en écht impact kunt maken?

Meld je aan!
Stuur voor uiterlijk 30 augustus je motivatiebrief naar: secretariaat@nvvpo.nl. De Ledenraad wordt gekozen door de leden. Dit houdt in dat jouw kandidaatstelling bekend gemaakt wordt op onze website. Leden hebben vervolgens een week de tijd om bezwaar te maken tegen de kandidaatstelling. Mochten zich meer dan 3 leden aanmelden dat hanteren wij een reservelijst. De leden op de reservelijst worden gevraagd zitting te nemen in de Ledenraad in geval van tussentijdse vacatures.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Ledenraad dan kun je terecht bij Anika Corpeleijn (directeur/bestuurder NVvPO) via anikacorpeleijn@nvvpo.nl of 06-15864852.